PLD-Linux/Grub2/UUID

P

Krótkie HOWTO jak zrobić w PLD-Linux Grub2 i UUID.

Instalacja komponentów

# poldek -ivh util-linux-ng-initrd grub2 libblkid libuuid 

Przygotowanie systemu do działania z UUID

Edytujemy /etc/sysconfig/geninitrd i dodajemy wpis:

USE_BLKID=yes

Edytujemy /etc/fstab i zmieniamy przykładowy wpis:

/dev/sda3   /            ext3  defaults        1    1

na

UUID=a060d854-e5b0-4940-987d-ca9e04c4c887    /            ext3  defaults        1    1

gdzie a060d854-e5b0-4940-987d-ca9e04c4c887 to nasze UUID, które wzięliśmy wykonując:

# ls -l /dev/disk/by-uuid/

i patrząc co linkuje do naszego “sda3”. Teraz musimy wygenerować nowe initrd:

# geninitrd -f -v /boot/initrd-2.6.32-desktop-0.rc7.4.gz 2.6.32-desktop-0.rc7.4

Jeśli kernel, który używamy to 2.6.32-desktop-0.rc7.4.

Konfiguracja Grub2

Tutaj jest znacznie prościej niż w przypadku grub 1.

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

To potrwa chwilkę po czym możemy (acz, nie musimy) wyedytować ten plik w celu kosmetycznych zmian (usunięcie zbędnych rzeczy, dodanie ciekawych rzeczy), u mnie wygląda to przykładowo tak:

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by /sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set default=0
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "PLD Linux Titanium with Kernel Desktop" {
	insmod ext2
	insmod gfxterm
	insmod vbe
	set root=(hd0,3)
	set gfxmode=1024x768
	set gfxpayload=1024x768x16
	linux	/boot/vmlinuz-desktop root=UUID=a060d854-e5b0-4940-987d-ca9e04c4c887 ro quiet splash=silent
	initrd	/boot/initrd-desktop
}
menuentry "PLD Linux Titanium with Kernel Desktop (recovery mode)" {
	insmod ext2
	set root=(hd0,3)
	linux	/boot/vmlinuz-desktop root=UUID=a060d854-e5b0-4940-987d-ca9e04c4c887 ro single 
	initrd	/boot/initrd-desktop
}
### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

Następnie wykonujemy już tylko:

# grub-install --force --no-floppy /dev/sda
# reboot

Od tej pory system powinien korzystać z UUID, a przy starcie powinien meldować się Grub2. Oczywiście Grub2 można jeszcze dopieścić dodając mu grafikę (insmod png), ładne fonty (insmod font) itd.

To tyle. Mówiłem, że będzie krótko.
Bijcie!

About the author

Bartosz

iOS and OS X software engineer. Currently working in Berlin, Germany.

10 comments

By Bartosz