DIY: iTunes Sleep

D

Jako, że z braku laku dobry kit, to zamiast płacić jakieś bajońskie sumy za programy w App Storze, które robią podobną rzecz tylko w ładnym opakowaniu, wolałem sobie napisać sam timer do iTunesa. Nawet nie dla mnie, ale jak by to powiedzieć “na zlecenie”. Dodam tylko, że Apple Script jest mi mniej lub bardziej obcy – dawno robiłem w nim jakieś automatyczne klikanie po różnych programach. Nic szczególnego, dlatego można się tym podzielić za free.

Przetestowane na OS X 10.8.2 i 10.6.8.

property sleepTime : 30

global pauseTime

on getTime()
	repeat
		set res to display dialog "Podaj czas" default answer sleepTime
		try
			set sleepTime to text returned of res as number
			exit repeat
		on error errStr number errNum
			display dialog "Błąd! Podaj czas w minutach"
		end try
	end repeat
	set pauseTime to (current date) + (sleepTime * 60)
end getTime

on pauseMusic()
	tell application "Finder"
		if process "iTunes" exists then
			tell application "iTunes"
				if player state is playing then
					pause
				end if
			end tell
		end if
	end tell
end pauseMusic

on idle
	set curTime to current date
	if (curTime ≥ pauseTime) then
		my pauseMusic()
		quit me
	end if
end idle

on run
	try
		getTime()
	on error number -128
		quit me
	end try
end run

About the author

Bartosz

iOS and OS X software engineer. Currently working in Berlin, Germany.

By Bartosz