STBR scripts published

Opublikowałem skrypty odpowiedzialne za komendę !stbr na IRC. Dostępne są na http://svn.pld-linux.org/cgi-bin/viewsvn/toys/stbr/. Dodatkowo bot ircowy obsługujący te skrypty połączył się również z siecią freenode – także teraz można korzystać z tego zarówno na IRCNecie jak i Freenodzie.

No Comments Yet.

Leave a Reply